این فور میشن !!!

امروز صبح هوس کردم برم پارک و یه کم بدوم ...جاتون خالی چه هوایی بود .خیلیها مثل من تنها و خیلیها هم دو تایی اومده بودن برای نفس کشیدن در کنار چمنهای خوشبو و درختای خیس از شبنم صبح . گروهی در مرکز پارک توجهم رو جلب کرد و فهمیدم این گروه همونایی هستن که میان پارک و به سرپرستی یه مربی با موزیک اروبیک انجام میدن ... رفتم جلو و جوانترینشونو که البته از من مسن تر!!! بود انتخاب کردم . همین که آماده شدم تا ساعت دقیق گردهمایی شونو بپرسم یکی از پشت سرم با صدای بلند گفت :ساعت ۶.۴۵ هر روز بجز جمعه ها . تازه پنجشنبه ها هم صبحونه داریم . هر دفه مهمون یکیتعجبخانمی که قرار بود من ازش همینا رو بپرسم خندید و گفت : تعجب نکن ...این جناب سرهنگ کارش همینه !!! پرسیدم : ایشون مسئولInformation هستن؟ آخه منکه هنوز چیزی نپرسیدم  خانم گفت :اون میدونه هر کسی به چه قصدی میاد اینوری !!! منم با پر رویی گفتم : البته من سوال دیگه ای داشتم ! جناب سرهنگ گوشاش تیز شد که چه سوالی ؟ پرسیدم : می خواستم ببینم شما خانم اکبریون دبیر زیست مدرسه پیام  سال ۶١ تا ۶٣نیستین ؟ خانم لبخندی زد و گفت : نه دخترم من زبان درس میدادم .

لبخندی از روی پیروزی به جناب سرهنگ که از قضا خیلی هم پیرمرد بامزه ای بود زدم و کمی که دور شدم گفتم : حالا شاید از شنبه اومدم ورزش ! سرهنگ هم هورایی کشید و به بقیه گفت دیدین گفتم ؟ و رو به من خندید و گفت:ما پیرزنا رو راه نمی دیم خنده... منم که کلن از رو نمی رم گفتم : زیاد خوشحال نباشین شما هم به سن و سال ما می رسین تشویق قیافه بور شده و بی جواب سرهنگ خیلی دیدنی بود  . از پشت سرم صدای خنده بقیه می آمد .

ولی خداییش خیلی خوشمزه و بانمک بودن . خیلی هم با حال تر از گروه جوونترها بودن که کمی آنطرفتر خیلی جدی مشغول ورزش بودن و رضایت نمیدادن بقیه هم دوزار کاسب شن و بتونن از ادوات ورزشی پارک بهره مند شن . روز خوبی بود ...تا بعد..

/ 10 نظر / 22 بازدید
نیستا

سلام عزیزم چقدر شاداب و مهربون بودن این آدم هایی که توی پارک دیدی خدا کنه ما هم به سن اونا برسیم همین طوری باشیم

03031112

سیلام چه باحالن این پیرمردا [خنده]

دست کوچولو

حالشو گرفتي كه ... ولي خوبه اگه به جمعشون بپيوندي[چشمک]

شهرزاد با فرغونش

عاشق حاضر جوابی ام اما خیلی بده همسرت حاضر جواب باشه و تو ماست باشی مثل الان من و همسرم [خنده]

قرتشت

[چشمک] سلام با مزه بود. موفق باشین

نیستا

گیلاسه و کلا رو منم هستم برو که رفتیم

آرزو

از روی وبلاگ قبلیم پیداتون کردم . خیلی خوشحالم که هنوز به روزید . چه جالب حالا این پارک اسمش چی بود ؟

علی

بابا ورزششششکار، سحر خیز! کامروا! آدرس بدید مام بیایم! من از خدامه صبح کله سحر بلند شم و از این حرکات ژانگولر انجام بدم اما امان از پایه نداشتن! بعدشم آدم فکر میکنه آخه به اندامم برسم که چی بشه؟ کیه که قدر بدونه [نیشخند] یعنی در واقع کسی نیست که قدر بدونه [نیشخند]